Patroni medialni:

III Bieg w Poszukiwaniu Św. Mikołaja już 6 grudnia

Dorota Leń | Środa 12.11.2014 aktualizacja: 02.12.2014, 19:15
Już dzisiaj zapraszamy na kolejną, tym razem trzecią edycję Biegu w Poszukiwaniu Św. Mikołaja w Prusicach, który odbędzie się w sobotę 6 grudnia 2014 roku o godz. 14 na dystansie 5 km. Tradycyjnie start i meta będą na Rynku w Prusicach. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisywania się i wspólnego poszukania św. Mikołaja.

REGULAMIN III BIEGU W POSZUKIWANIU ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

dystans 5 km, start godz. 14.00

Rynek w Prusicach

 

I Cele:

 • popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników,
 • promocja miasta i gminy Prusice,
 • integracja środowiska biegaczy,

II Organizatorzy:

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

Prusickie Centrum Fitness

 

III Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się 6 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 ulicami miasta Prusice o nawierzchni asfaltowej i brukowej.

Bieg na 5 km - to jedna pętla trasy Biegu Trzech Wież

- start i meta: Rynek, trasa: uliczkami Prusic przez Pietrowice Małe

 Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 1h.

IV Uczestnicy:

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

W biegu głównym występuje podział na dwie kategorie:

 

OPEN I-III: Mężczyźni                                                                           

OPEN I-III: Kobiety

 

Mężczyźni I-III                                                          Kobiety I-III

M20: 16-29                                                               K20: 16-29

M30: 30-39                                                               K30: 30-39

M40: 40-49                                                               K40: 40-49

M50: 50 i więcej                                                        K50: 50 i więcej

 

Kategoria dodatkowa: Najlepszy biegacz i biegaczka Gminy Prusice

Zwycięzcy kategorii OPEN nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

V Warunki uczestnictwa:

- impreza ma charakter otwarty,

- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095

- uczestnik jest zobowiązany spełnić wymogi Organizatora od strony sportowej i medycznej

 

VI Strona sportowa:

 • nad poprawnością strony sportowej czuwa Organizator,
 • między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji,
 • rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora.

VII Strona medyczna:

wszystkich uczestników imprezy obowiązuje posiadanie aktualnych badań lekarskich. Kserokopię badania należy złożyć w sekretariacie zawodów. Osoby dorosłe mogą wystartować na własną odpowiedzialność wypełniając stosowny formularz w obecności sędziego po okazaniu dowodu osobistego.

VIII Nagrody:

Nagrody finansowe oraz rzeczowe za zajęcia I, II i III miejsca zarówno w kategorii OPEN kobiet i OPEN mężczyzn.

Nagrody rzeczowe za miejsca I-III w każdej kategorii oraz za uczestnictwo

Nagrody rzeczowe dla najlepszego biegacza i biegaczkę Gminy Prusice

 

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji oraz okazanie dokumentu tożsamości.

 

IX Zgłoszenia i Opłaty:

Opłaty:

Do 2 Grudnia 2014 roku opłata 10 zł płatne w Prusickim Centrum Fitness bądź przelewem:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

Jana Pawła II 7

55-110 Prusice

Nr Konta: 13 10205297 0000 1602 0175 7178

PKO BP SA Oddział 1 w Trzebnicy

W tytule wpisać: „III Bieg w Poszukiwaniu św. Mikołaja NAZWISKO I ROK URODZENIA

Po 2 Grudnia 2014 roku płatne 20 zł w Biurze Zawodów

 

Zgłaszać należy się wypełniając formularz na stronie

 (wymagana wcześniejsza rejestracja):

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1455

Zapisać będzie się można również w biurze biegu od godziny 10.00 do 13.00.

Z opłaty zwolnione są osoby które minimum 3 razy uczestniczyły w II edycji „Prusice Biegają”

Biuro biegu: Prusickie Centrum Fitness w Prusicach, ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice  

email: fitness@prusice.pl tel. 71 740 00 58, 509052335

Swoje uczestnictwo w biegu zawodnik powinien potwierdzić w dniu imprezy w godzinach od 10.00 do 13.00 w biurze zawodów (Prusickie Centrum Fitness w Prusicach,ul. Żmigrodzka 43) w Zespole Szkół w Prusicach ( znajduje się parking, szatnie i natryski)

X Postanowienia końcowe:

 • limit zgłoszeń na III BIEG W POSZUKIWANIU ŚW MIKOŁAJA wynosi 500 osób, decydować będzie kolejność zgłoszeń z dokonaną opłatą startową w określonym  w regulaminie terminie.
 • pomiar czasu odbywać się będzie przy użyciu chipów elektronicznych ( które należy zwrócić po ukończeniu biegu )
 • bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 • biegiem kieruje Organizator, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych ,
 • dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.
 • organizator zabezpiecza przebieralnie, szatnie i natryski dla zawodników,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
 • organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
 • organizator zapewnia pakiet startowy(numer startowy, upominki od Burmistrza Miasta i Gminy Prusice) okolicznościowy medal i ciepły posiłek dla wszystkich zawodników którzy ukończą bieg
 • o sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

 

                                                                ORGANIZATORZY BIEGU 

 

DO POBRANIA:

- REGULAMIN BIEGU