Patroni medialni:

IV BIEG NA WIEŻĘ RATUSZA

Dorota Leń | Piątek 05.06.2015 aktualizacja: 05.06.2015, 00:33
W niedzielę 28 czerwca 2015 roku o godz. 15.00 odbędzie się IV Bieg na Wieżę Ratusza. Uczestnicy będą mieli do pokonania 142 schody.

REGULAMIN

IV Biegu Na Wieżę Ratusza – Prusice

Niedziela 28 czerwca 2015, start godz. 15.00

 

1. ORGANIZATOR:

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

 

2. CEL:

- Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu oraz wypoczynku.
- Wyłonienie najlepszych biegaczy po schodach wieży ratusza.

- Promocja miasta oraz przedstawienie walorów widoku na panoramę Miasta i Gminy Prusice

 

3. TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się 28 czerwca 2015r. o godz. 15.00

Start przy Ratuszu Urzędu Miasta i Gminy Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice

Do pokonania są 142 schody (ok. 28 metrów wysokość wieży)

 

4. UCZESTNICTWO:

- Uczestnicy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz (dostępny w biurze zawodów) o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.

- Spełniają wymogi niniejszego regulaminu.

- Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

- Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

- Weryfikacja zawodników, wydawanie nr startowych  odbędzie się w Biurze Zawodów w dzień imprezy w godzinach 13:00 – 14:30.

- Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi.

- Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.

- Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności będzie realizowany systemem elektronicznym.

 

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia w dniu biegu w godzinach 13:00 – 14:30 w Biurze Zawodów, które będzie mieściło się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach ul. Rynek 1, 55-110 Prusice.

Wpisowe: 20 PLN  w Biurze Zawodów w dniu biegu 28.06.2015r.

 

6. KLASYFIKACJE:

Prowadzona będzie klasyfikacja :

● generalna mężczyzn,

● generalna kobiet,

Zawodnicy startują pojedynczo na sygnał dźwiękowy i gest sędziego startowego.

Po ukończeniu biegu zawodnicy w grupach 5osobowych wracają na start.

Powroty od mety w dół, ze względów bezpieczeństwa będą omówione szczegółowo bezpośrednio przed startem na odprawie technicznej.

 

7. NAGRODY:

Nagrody rzeczowe otrzymują zawodnicy w klasyfikacji generalnej:

Kobiety:

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

Mężczyźni:

I miejsce

II miejsce

III miejsce

8. POSTANOWENIA KOŃCOWE: 

- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego.

 

ORGANIZATORZY BIEGU

 

DO POBRANIA:

- REGULAMIN BIEGU