Patroni medialni:

IX BIEG SAMORZĄDOWCÓW

Dorota Leń | Środa 15.05.2013 aktualizacja: 04.06.2015, 23:30
Jedną z imprez towarzyszących V Biegowi Trzech Wież będzie IX Bieg Samorządowców pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza, który odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2015 roku o godz. 15.00 na trasie dla kobiet 1 km oraz dla mężczyzn 2 km.

REGULAMIN

IX  Biegu Samorządowców

pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

Igora Bandrowicza

Sobota 27 czerwca 2015

 start godz. 15.00 


I. CEL

   1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród samorządowców

       i parlamentarzystów RP

   2. Promocja Miasta i Gminy Prusice.

II. ORGANIZATORZY

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
  2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach
  3. Prusickie Centrum Fitness

III. TERMIN i MIEJSCE

   1. Bieg odbędzie się dnia 27.06.2015r (sobota)

   2. Start biegu: godz.15.00  (start i meta Rynek w Prusicach)

   3. Długość trasy: kobiety 1,0 km, mężczyźni 2,0 km  - nawierzchnia asfaltowo - brukowa

   4. Limit czasowy do pokonania trasy  0,5 h.

IV. UCZESTNICTWO

   1. Bieg jest organizowany dla samorządowców z terenu całej Polski

   2. Prawo do startu mają: przedstawiciele samorządów, wójtowie, burmistrzowie,

       starostowie i ich zastępcy, radni i parlamentarzyści RP, pracownicy urzędów

       oraz pracownicy jednostek organizacyjnych (przy weryfikacji obowiązuje

       dokument potwierdzający powyższe założenia).

V. ZGŁOSZENIA

   1. Zapisy prowadzone będą w dniu imprezy od godz. 12.00 - 14.00 w  biurze biegu, na kartach zgłoszeń wypełnianie zgłoszenia - konieczny dowód osobisty.

3. Biuro zawodów: Prusickie Centrum Fitness, ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice,

email: bieg@prusice.pl, tel: 603 681 755

   4. Osoby do kontaktu:

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

Rynek 1, 55-110 Prusice

Dorota Leń d.len@prusice.pl, tel. 71 312 62 24 wew. 86, 603 681 755,

fax: 713126229

VI. NAGRODY

   1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymują statuetki,    dyplomy i nagrody rzeczowe.

  VII. SPRAWY FINANSOWE

   1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

   2. Pobyt i przyjazd zawodników na koszt własny

   3. Opłata startowa – 20 złotych

VIII. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów będzie czynne od 12.00 do 14.00 - Prusickie Centrum Fitness,

ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice, email: bieg@prusice.pl, tel:  603 681 755

W Biurze Zawodów nastąpi weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów startowych.

   2. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją

       regulaminu biegu

   3. Opłatę startową należy wpłacić w dniu biegu w biurze zawodów.

IX . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, przy ograniczonym ruchu ulicznym
  • Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
  • Organizator zapewnia chłodne napoje
  • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu jest

zobowiązany do jego przestrzegania

  • Zastrzegamy sobie prawo zmian w regulaminie

 

ORGANIZATORZY  BIEGU 


 

DO POBRANIA:

- REGULAMIN BIEGU