Patroni medialni:

Ostatnie „Prusice Biegają” w tym roku!!!

Dorota Leń | Wtorek 19.11.2013 aktualizacja: 19.11.2013, 20:31
W niedzielę 24 listopada 2013 roku o godz. 10 zapraszamy po raz jedenasty i ostatni w tym roku do wspólnego biegania w ramach akcji „Prusice biegają”. Będzie to również okazja na sprawdzenie swoich możliwości przez II Biegiem w poszukiwaniu św. Mikołaja, który odbędzie się w niedzielę 1 grudnia 2013 roku o godz. 16.00 na trasie 5 km.

Rozdanie nagród za akcję "Prusice Biegają" odbędzie się w niedzielę 1 grudnia 2013 roku o godz. 16.45 w ramach Gminnych Mikołajek i Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku w Prusicach.

 

Regulamin Akcji Prusice Biegają dystans 5 km (10 km dla chętnych ), start godz. 10.00

 

I Cele:

o popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników,

o promocja miasta i gminy Prusice,

o integracja środowiska biegaczy,

 

II Organizatorzy:

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach,

 

III Terminy i miejsce:

Biegi odbywać się będą w miarę możliwości w ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 10 w Prusicach. Wstępny plan biegów wygląda następująco:

 

27.01.2013

24.02.2013

17.03.2013

28.04.2013

26.05.2013

16.06.2013

28.07.2013

25.08.2013

29.09.2013

27.10.2013

24.11.2013

 

Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz godziny. Jednak poinformuje o tym co najmniej 5 dni przed Biegiem.

 

Biegi odbywać się będą ulicami miasta Prusice o nawierzchni asfaltowej, brukowej i polnej.

 

Bieg na 5 km - to jedna zmodyfikowana pętla Biegu Trzech Wież

Dla chętnych organizator przewiduje Bieg na 10 km (dwie pętle Biegu Trzech Wież)

 

- start i meta: Rynek, trasa: uliczkami Prusic (mapka trasy w załączeniu)

Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 2h.

 

IV Uczestnicy:

 

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

W biegu występuje podział na kategorie płciowe.

 

V Warunki uczestnictwa:

- impreza ma charakter otwarty,

- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza

złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095

- Wszystkich uczestników obowiązuje jednak legitymowanie się ważnymi badaniami

lekarskimi, w przypadku ich braku pisemnym oświadczeniem o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność, oświadczeniem rodziców w przypadku osób niepełnoletnich.

 

VI Strona sportowa:

nad poprawnością strony sportowej czuwa Sędzia Główny,

między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji,

rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora.

 

VII Punktacja :

Każdy uczestnik każdego z Biegów Akcji Prusice Biegają otrzymuje punkty za pokonanie trasy. Punkty zawodników sumują się po każdej kolejce Biegów

Każdego uczestnika obowiązuje pokonanie przynajmniej jednego okrążenia trasy biegu, za zaliczenie drugiej pętli zawodnik otrzymuje dodatkowo 5 pkt. Czas rozpoczęcia tego okrążenia i tempo jego pokonania są nieistotne.

Pierwsze okrążenie pokonywane jest na sygnał startera z pomiarem czasu oraz

klasyfikacją.

 

Tutaj punktacja przedstawia się następująco:

1. – 20 pkt

2. – 15 pkt

3. – 13 pkt

4. – 12 pkt

5. – 11 pkt

6. - 10 pkt

7. – 9 pkt

8. – 8 pkt

9. – 7 pkt

10. – 6 pkt

11. – 5 pkt

12. – 4 pkt

13. – 3 pkt

14. – 2 pkt

15. – 1 pkt

 

Klasyfikacja generalna polega na dodawaniu punktów po każdym biegu.

Klasyfikacja końcowa obejmuje punktacje wszystkich biegów w roku.

 

VIII Nagrody :

Najlepsi w klasyfikacji końcowej kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody. Nagrody fundują organizatorzy i sponsorzy.

 

IX Zgłoszenia:

W dniu Biegu w Biurze organizatora.

Biuro organizatora: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach ul. Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice, email: gokisprusice@o2.pl tel. 071 312-63-10,

W budynku dostępna będzie również szatnia oraz prysznice.

 

X Postanowienia końcowe:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

Biegiem kieruje organizator, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.

Dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,

O sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

 

ORGANIZATORZY BIEGU