Patroni medialni:

Plan minutowy V Biegu III Wież

Przemysław Burchacki | Piątek 26.06.2015 aktualizacja: 26.06.2015, 08:45
Poniżej szczegółowy plan i ważne informacje dotyczące V Biegu III Wież

Prusickie Centrum Fitness

 • 10.00 - Otwarcie biura zawodów
 • 10.00 – 15.00 Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych
 • 15.00 – Zamknięcie Biura Zawodów

Rynek Prusice

 • 14.00 – Przedbiegi V Biegu III Wież dla dzieci i młodzieży
 • 14.30 - XX Ogólnopolski Bieg Grubasów
 • 15.00 – IX Bieg Samorządowców
 • 15.30 – Rozgrzewka na głównej scenie przed V Biegiem III Wież prowadzi PCF
 • 16.00 – Start V Biegu III Wież
 • 16.30 – 17.30 – Wręczanie medali na mecie
 • 18.00 – Rozpoczęcie dekoracji: XX Ogólnopolskiego Biegu Grubasów, IX Biegu Samorządowców, V Biegu III Wież
 • 18.40 – Losowanie nagród
 • 19.00 - Zakończenie V Biegu III Wież

Przydatne informacje:

Parkingi dla uczestników biegów będą się znajdować:

- teren Zespołu Szkół w Prusicach, teren obok cmentarza w Prusicach, Orlik w Prusicach

Każdego uczestnika będzie obowiązywało umieszczenie numeru startowego na przedniej części ubrania. Numery startowe zostaną wydane w pakietach startowych. Aby zostać sklasyfikowanym w V Biegu III Wież trzeba będzie posiadać chip, który otrzymacie przy weryfikacji. Chipy należy zamocować  w sznurowadłach i zwrócić na mecie. Dla każdego uczestnika kończącego bieg na mecie będzie czekała woda. Posiłki regeneracyjne po biegu będą wydawane na podstawie numeru startowego na Rynku w Prusicach

Aby wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród konieczne będzie wypełnienie formularza dołączonego do numeru startowego. Należy podać swoje imię, nazwisko i numer startowy oraz własnoręcznie się podpisać. Wypełniony formularz należy wrzucić do wyznaczonego pudełka.