Patroni medialni:

Pobiegnij w Biegu Przełajowym w Skokowej

Dorota Leń | Wtorek 23.04.2013 aktualizacja: 23.04.2013, 18:53
W piątek 3 maja o godz. 16.00 w Skokowej odbędzie się III Skokowski Bieg Przełajowy na trasie 6,5 km po drogach polnych. Bieg się rozpocznie przy ul. Kościelnej koło kompleksu boisk „Orlik” w Skokowej. Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania się.

Celami III Skokowskiego Biegu Przełajowego są: popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników, promocja miasta i gminy Prusice oraz integracja środowiska biegaczy.

W biegu mogą brać udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni od 16 roku życia.

Więcej szczegółów w REGULAMINIE BIEGU


 

 

REGULAMIN

III Skokowskiego Biegu Przełajowego

3 maja 2013 roku

 

I Cele:

  • popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników
  • promocja miasta i gminy Prusice
  • integracja środowiska biegaczy

 

II Organizatorzy:

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

 

III Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się w piątek 3 maja 2013 r. o godz. 16.00,

Bieg na dystansie 6,5 km

- start i meta: kompleks boisk „ORLIK” w Skokowej ul. Kościelna, trasa: drogi polne

Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 1h.

 

IV Uczestnicy:

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

Mężczyźni                                                                               Kobiety

 

M16 16-19 lat (1997-1994)                                   K16 16-19 lat (1997-1994)

                                                                              

M20 20-29 lat (1993-1984)                                  K20 20-29 lat (1993-1984)

 

M30 30-39 lat (1983-1974)                                  K30 30-39 lat (1983-1974)

 

M40 40-49 lat (1973-1964)                                 K40 40-49 lat (1973-1964)

 

M50 50-59 lat (1963-1954)                                 K50 50 – 59 lat (1963-1954)

 

M60 60-69 lat (1953-1944)                                K60 60 lat i więcej ( 1953 i starsze) 

 

M70 70 lat i więcej (1943 i starsi)

 

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia. 

 

 

V Warunki uczestnictwa:

- impreza ma charakter otwarty,

- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095

- uczestnik jest zobowiązany spełnić wymogi Organizatora od strony sportowej i medycznej,

 

VI Nagrody:

Nagrody rzeczowe za zajęcia miejsc I-III (K i M) w klasyfikacji generalnej oraz dla zwycięzców w danej kategorii wiekowej Biegu. Dla każdego uczestnika pamiątkowy dyplom. Nagrody nie dublują się.

 

VII Strona sportowa:

nad poprawnością strony sportowej czuwa Sędzia Główny,

Sędzia Główny wyznacza sędziów: startu, trasy i mety,

między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji,

Sędzia Główny ściśle współpracuje z Dyrektorem Biegu rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora.

 

VIII Strona medyczna:

Kserokopię badania należy złożyć w sekretariacie zawodów. Osoby dorosłe mogą wystartować na własną odpowiedzialność wypełniając stosowny formularz w obecności sędziego po okazaniu dowodu osobistego.

 

IX Zgłoszenia:

Zgłaszać się należy w dniu biegu w Biurze Zawodów – kompleks boisk „ORLIK” w Skokowej ul. Kościelna. Zapisy od godz. 15.00.

Na terenie „ORLIKA”  znajduje się parking, szatnie i natryski.

Kontakt do organizatorów: email: gokis@prusice.pl lub tel. 71 312 63 10

 

X Postanowienia końcowe:

bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych ,

dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.

organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.

organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,

o sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.