Patroni medialni:

Pobiegnij w poszukiwaniu Świętego Mikołaja

Dorota Leń | Piątek 15.11.2013 aktualizacja: 15.11.2013, 17:14
W niedzielę 1 grudnia 2013 roku o godz. 16 wszystkich wielbicieli biegania zapraszamy do Prusic na bieg rekreacyjny dla dorosłych trasą Biegu Trzech Wież w celu „Poszukiwania Św. Mikołaja” w ramach II Biegu w Poszukiwaniu Świętego Mikołaja.

Biegacze będą mieli przed sobą do pokonania 5 km – jedną pętlę trasy corocznego Biegu Trzech Wież. Każdy uczestnik powinien posiadać własną lampkę czołową

Na mecie na wszystkich zawodników będzie czekała niespodzianka od św. Mikołaja, a po zakończeniu gorąca herbata i posiłek.

Wszystkich chętnych udziałem w biegu zapraszamy do zapisywania się drogą e-mailową na adresd.len@prusice.pl do piątku 29 listopada 2013 roku podając dane: imię, nazwisko, miasto, data urodzenia, e-mail kontaktowy oraz telefon kontaktowy.

Zapisać będzie się można również w biurze biegu - Zespół Szkół w Prusicach ,ul. Żmigrodzka 43 -  od godziny 14.30 do 15.30.

Na terenie Zespołu Szkół  znajduje się parking, szatnie i natryski.

Dokładna mapa z trasą biegu zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu. 

 


 

REGULAMIN

II BIEGU W POSZUKIWANIU ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

dystans 5 km, start godz. 16.00

Rynek w Prusicach

 

I Cele:

  • popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników,
  • promocja miasta i gminy Prusice,
  • integracja środowiska biegaczy,

 

II Organizatorzy:

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach.

 

III Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się 1 grudnia 2013 r. o godz. 16:00 ulicami miasta Prusice o nawierzchni asfaltowej i brukowej.

Bieg na 5 km - to jedna pętla trasy Biegu Trzech Wież

- start i meta: Rynek, trasa: uliczkami Prusic

 Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 1h.

IV Uczestnicy:

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

W biegu głównym występuje podział na dwie kategorie:

Mężczyźni                                                                              

Kobiety

V Warunki uczestnictwa:

- impreza ma charakter otwarty,

- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095

- uczestnik jest zobowiązany spełnić wymogi Organizatora od strony sportowej i medycznej

KAŻDY UCZESTNIK POWINIEN POSIADAĆ WŁASNĄ LAMPKĘ CZOŁOWĄ

VI Strona sportowa:

nad poprawnością strony sportowej czuwa Organizator,

między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji,

rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora.

VII Strona medyczna:

wszystkich uczestników imprezy obowiązuje posiadanie aktualnych badań lekarskich. Kserokopię badania należy złożyć w sekretariacie zawodów. Osoby dorosłe mogą wystartować na własną odpowiedzialność wypełniając stosowny formularz w obecności sędziego po okazaniu dowodu osobistego.

VIII Nagrody:

Nagrody rzeczowe za zajęcia I, II i III miejsca zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn.

Na wszystkich uczestników czeka upominek od św. Mikołaja. 
Dyplomy: miejsca I-III w każdej kategorii oraz za uczestnictwo

IX Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy wysyłać drogą e-mailową na adres d.len@prusice.pl do piątku 29 listopada 2013 roku podając dane: imię, nazwisko, miasto, data urodzenia, e-mail kontaktowy oraz telefon kontaktowy.  

Zapisać będzie się można również w biurze biegu od godziny 14.30 do 15.30.

Biuro biegu: Zespół Szkół w Prusicach ,ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice,

email: d.len@prusice.pl tel. 603681755

Swoje uczestnictwo w biegu zawodnik powinien potwierdzić w dniu imprezy w godzinach od 14.30 do 15.30 w biurze biegów (Zespół Szkół w Prusicach ,ul. Żmigrodzka 43).

Na terenie Zespołu Szkół  znajduje się parking, szatnie i natryski.

 

X Postanowienia końcowe:

bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

biegiem kieruje Organizator, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych ,

dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.

organizator zabezpiecza przebieralnie dla zawodników,

organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.

organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,

o sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

 

                                                                ORGANIZATORZY BIEGU 

fot. Internet

- REGULAMIN II BIEGU W POSZUKIWANIU ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA