Patroni medialni:

Prusice Biegają - luty

Bartosz Kurzepa | Piątek 22.02.2013 aktualizacja: 22.02.2013, 09:42
Już w niedzielę 24 lutego 2013 roku zapraszamy do wspólnego biegania w ramach akcji \"Prusice Biegają\"

Wyniki po pierwszym biegu "Prusice Biegają" Styczeń (27.01.2013r)

Miejsce

Imię i Nazwisko

Czas

Punkty

1

Jakub Kramarz

20:37

25

2

Tomasz Opałka

23:17

20

3

Marek Faron

24:04

18

4

Sandra Szyszka

28:17

16

5

Tomasz Saladra

28:42

15

6

Agnieszka Pienio

25:53

12

 

Regulamin Akcji Prusice Biegają

dystans 5 km (10 km dla chętnych ), start godz. 10.00

I Cele:

  • popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników,

  • promocja miasta i gminy Prusice,

  • integracja środowiska biegaczy,

II Organizatorzy:

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach,

III Terminy i miejsce:

Biegi odbywać się będą w miarę możliwości w ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 10 w Prusicach. Wstępny plan biegów wygląda następująco: 
27.01.2013
24.02.2013
17.03.2013
28.04.2013
26.05.2013
30.06.2013
28.07.2013
25.08.2013
29.09.2013
27.10.2013
24.11.2013

Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz godziny. Jednak poinformuje o tym co najmniej 5 dni przed Biegiem.

Biegi odbywać się będą ulicami miasta Prusice o nawierzchni asfaltowej, brukowej i polnej.
Bieg na 5 km - to jedna zmodyfikowana pętla Biegu Trzech Wież
Dla chętnych organizator przewiduje Bieg na 10 km (dwie pętle Biegu Trzech Wież)
- start i meta: Rynek, trasa: uliczkami Prusic (mapka trasy w załączeniu)

 Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 2h.

IV Uczestnicy:

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

W biegu występuje podział na kategorie płciowe.

V Warunki uczestnictwa:

- impreza ma charakter otwarty,

- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095

Wszystkich uczestników obowiązuje jednak legitymowanie się ważnymi badaniami

lekarskimi, w przypadku ich braku pisemnym oświadczeniem o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność, oświadczeniem rodziców w przypadku osób niepełnoletnich.

VI Strona sportowa:

nad poprawnością strony sportowej czuwa Sędzia Główny,

między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji,

rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora.

VII Punktacja :

Każdy uczestnik każdego z Biegów Akcji Prusice Biegają otrzymuje punkty za pokonanie trasy. Punkty zawodników sumują się po każdej kolejce Biegów

Każdego uczestnika obowiązuje pokonanie przynajmniej jednego okrążenia trasy biegu, za zaliczenie drugiej pętli zawodnik otrzymuje dodatkowo 5 pkt. Czas rozpoczęcia tego okrążenia i tempo jego pokonania są nieistotne.

Pierwsze okrążenie pokonywane jest na sygnał startera z pomiarem czasu oraz

klasyfikacją.

Tutaj punktacja przedstawia się następująco:

1. – 20 pkt

2. – 15 pkt

3. – 13 pkt

4. – 12 pkt

5. – 11 pkt

6. - 10 pkt

7. – 9 pkt

8. – 8 pkt

9. – 7 pkt

10. – 6 pkt

11. – 5 pkt

12. – 4 pkt

13. – 3 pkt

14. – 2 pkt

15. – 1 pkt

 

Klasyfikacja generalna polega na dodawaniu punktów po każdym biegu.

Klasyfikacja końcowa obejmuje punktacje wszystkich biegów w roku.

 

VIII Nagrody :

Najlepsi w klasyfikacji końcowej kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody. Nagrody fundują organizatorzy i sponsorzy.

X Zgłoszenia:

W dniu Biegu w Biurze organizatora.

Biuro organizatora: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach ,ul. Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice, email: gokisprusice@o2.pl tel. 071 312-63-10,

W budynku dostępna będzie również szatnia oraz prysznice. 

XI Postanowienia końcowe:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
Biegiem kieruje organizator, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
Dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
O sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

 

 

                                                                ORGANIZATORZY BIEGU