Patroni medialni:

REGULAMIN III BIEGU TRZECH WIEŻ

Dorota Leń | Piątek 10.05.2013 aktualizacja: 10.05.2013, 17:05

REGULAMIN III  Biegu Trzech Wież - Prusice 22 czerwca 2013 dystans 10 km, start godz. 16.00

 

I Cele:

  • popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników,
  • promocja Miasta i Gminy Prusice,
  • integracja środowiska biegaczy,

II Organizatorzy:

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach,

III Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się 22 czerwca 2013 r., ulicami miasta Prusice o nawierzchni asfaltowej

i brukowej.

Bieg na 10 km - to dwie pętle po 5,0 km

- start i meta: Rynek, trasa: uliczkami Prusic

 Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 90 minut

IV Uczestnicy:

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia (do 22.06.2013r.), niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

W biegu głównym występuje podział na kategorie wiekowe:

Mężczyźni                                                                               Kobiety

 

M16 16-19 lat (1997-1994)                                   K16 16-19 lat (1997-1994)

                                                                              

M20 20-29 lat (1993-1984)                                  K20 20-29 lat (1993-1984)

 

M30 30-39 lat (1983-1974)                                  K30 30-39 lat (1983-1974)

 

M40 40-49 lat (1973-1964)                                 K40 40-49 lat (1973-1964)

 

M50 50-59 lat (1963-1954)                                 K50 50 – 59 lat (1963-1954)

 

M60 60-69 lat (1953-1944)                                K60 60 lat i więcej ( 1953 i starsze) 

 

M70 70 lat i więcej (1943 i starsi)

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia. 

 

V Warunki uczestnictwa:

- impreza ma charakter otwarty,

- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem w obecności sędziego o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095

- uczestnik jest zobowiązany spełnić wymogi Organizatora od strony sportowej i medycznej,

- uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

VI Strona sportowa:

nad poprawnością strony sportowej czuwa Sędzia Główny,

Sędzia Główny wyznacza sędziów: startu, trasy i mety,

między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji,

Sędzia Główny ściśle współpracuje z Dyrektorem i Lekarzem Biegu

rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora.

VII Strona medyczna:

wszystkich uczestników imprezy obowiązuje posiadanie aktualnych badań lekarskich. Kserokopię badania należy złożyć w sekretariacie zawodów. Osoby dorosłe mogą wystartować na własną odpowiedzialność wypełniając stosowny formularz w obecności sędziego po okazaniu dowodu osobistego.

organizator zapewnia opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia zawodów. - w przypadkach uzasadnionych Lekarz Zawodów ma prawo nie dopuścić zawodnika do udziału w imprezie.

VIII Strona finansowa:

Opłata startowa:  – wynosi 30 zł./uczestnik (do dnia 14.06.2013r.),

                                           40 zł./uczestnik (zapisany po 14.06.2013r. oraz w dniu zawodów).  

     Zawodnicy z terenu Powiatu Trzebnickiego zwolnieni z opłaty startowej.

     Każdy uczestnik otrzymuje: zimny napój, medal, koszulkę, numer startowy oraz posiłek po biegu.

Opłatę startową należy przekazać na konto GOKiS P-ce 67 9583 1019 0200 1078 2002 0001

IX Nagrody:

Nagrody finansowe dla mężczyzn: I mce-700zł,; II mce-500 zł, III mce-300 zł,

 dla kobiet: I mce-700 zł, II mce-500 zł, III mce-300.zł,

Nagrody rzeczowe: I-III miejsca w kategoriach wiekowych, losowanie nagród spośród wszystkich uczestników Biegu (nagroda główna TABLET).

Nagrody rzeczowe: dla pierwszych 10 zawodników z terenu Powiatu Trzebnickiego.
Nagrody nie dublują się.

X Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy składać ze strony internetowej: www.bieg.prusice.pl ;

(zakładka zgłoszenia), do dnia 14.06.2013r. lub w dniu biegu. Dla pierwszych 150 zawodników zgłoszonych do biegu „nagroda niespodzianka”.

Biuro biegu: Zespół Szkół w Prusicach ,ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice, email: gokis@prusice.pl tel. 603 346 476,

Swoje uczestnictwo w biegu zawodnik powinien potwierdzić w dniu imprezy w godzinach

od 12.00 do 15.00 w biurze biegów (Zespół Szkół w Prusicach ,ul. Żmigrodzka 43).

Na terenie Zespołu Szkół  znajduje się parking, szatnie i natryski.

XI Postanowienia końcowe:

UWAGA ! W roku bieżącym nie pobieramy kaucji za CHIP-y. (odczepiane będą tuż za linią mety).

bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych ,

dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.

organizator zabezpiecza przebieralnie dla zawodników, zimną wodę na mecie,

organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.

organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,

o sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

 

                                                                ORGANIZATORZY BIEGU 

 

- REGULAMIN