Patroni medialni:

Regulamin IV Biegu Trzech Wież

Dorota Leń | Wtorek 27.05.2014 aktualizacja: 08.06.2014, 09:46

REGULAMIN IV  Biegu Trzech Wież - Prusice

Sobota 21 czerwca 2014

dystans 10 km, start godz. 16.00

 

I Cele:

  • popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników,
  • promocja Miasta i Gminy Prusice,
  • integracja środowiska biegaczy,

 

II Organizatorzy:

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice,

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach,

Prusickie Centrum Fitness

Stowarzyszenie Prusiczanin

 

III Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się  w sobotę 21 czerwca 2014 r. o godz.16, ulicami miasta Prusice o nawierzchni asfaltowej i brukowej.

Bieg na 10 km - to dwie pętle po 5,0 km

- start i meta: Rynek, trasa: uliczkami Prusic

 Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 90 minut

IV Uczestnicy:

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia (do 21.06.2014r.), niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

W biegu głównym występuje podział na kategorie wiekowe:

Mężczyźni                                                                               Kobiety

 

M16 16-19 lat (1998-1995)                                   K16 16-19 lat (1998-1995)

                                                                              

M20 20-29 lat (1994-1985)                                  K20 20-29 lat (1994-1985)

 

M30 30-39 lat (1984-1975)                                  K30 30-39 lat (1984-1975)

 

M40 40-49 lat (1974-1965)                                 K40 40-49 lat (1974-1965)

 

M50 50-59 lat (1964-1955)                                 K50 50 – 59 lat (1964-1955)

 

M60 60-69 lat (1954-1945)                                K60 60 lat i więcej ( 1954 i starsze) 

 

M70 70 lat i więcej (1944 i starsi)

 

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia. 

 

V Warunki uczestnictwa:

- impreza ma charakter otwarty,

- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem w obecności sędziego o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095

- uczestnik jest zobowiązany spełnić wymogi Organizatora od strony sportowej i medycznej,

- uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

VI Strona sportowa:

- nad poprawnością strony sportowej czuwa Sędzia Główny,

- Sędzia Główny wyznacza sędziów: startu, trasy i mety,

- między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji,

- Sędzia Główny ściśle współpracuje z Dyrektorem i Lekarzem Biegu

- rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii Organizatora.

VII Strona medyczna:

- wszystkich uczestników imprezy obowiązuje posiadanie aktualnych badań lekarskich.

- Kserokopię badania należy złożyć w sekretariacie zawodów.

- Osoby dorosłe mogą wystartować na własną odpowiedzialność wypełniając stosowny formularz w obecności sędziego po okazaniu dowodu osobistego.

- organizator zapewnia opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.

- w przypadkach uzasadnionych Lekarz Zawodów ma prawo nie dopuścić zawodnika do udziału w imprezie.

 

VIII Strona finansowa:

Opłata startowa:  – wynosi 20 zł./uczestnik (do dnia 17.06.2014r.),

                                           25 zł./uczestnik (zapisany po 17.06.2014r. oraz w dniu zawodów).  

Zawodnicy z terenu Powiatu Trzebnickiego zwolnieni z opłaty startowej

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy o wartości ok. 50 zł ( w tym koszulka techniczna, medal oraz posiłek po biegu i woda na mecie)

Opłatę startową należy przekazać na konto GOKiS P-ce 67 9583 1019 0200 1078 2002 0001

IX Nagrody:

Nagrody finansowe dla mężczyzn: I mce-700zł,; II mce-500 zł, III mce-300 zł

 dla kobiet: I mce-700 zł, II mce-500 zł, III mce-300.zł

Nagrody rzeczowe: I-III miejsca w kategoriach wiekowych, losowanie nagród spośród wszystkich uczestników Biegu (nagroda główna TABLET).

Nagrody rzeczowe: dla pierwszych 3 zawodników z terenu Powiatu Trzebnickiego oraz dla pierwszych 3 Prusiczan i Prusiczanek


Nagrody nie dublują się.

X Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy składać na stronie internetowej: www.bieg.prusice.pl w zakładce Bieg Główny – Rejestracja Udziału w IV Biegu Trzech Wież, do dnia 17.06.2014r. lub w dniu biegu. Dla pierwszych 150 zawodników zgłoszonych do biegu „nagroda niespodzianka”

Biuro biegu: Prusickie Centrum Fitness, ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice, email: bieg@prusice.pl, tel: 697 227 095 oraz 603 681 755

Swoje uczestnictwo w biegu zawodnik powinien potwierdzić w dniu imprezy w godzinach od 12.00 do 15.00 w biurze biegów (Prusickie Centrum Fitness przy Zespole Szkół w Prusicach, ul. Żmigrodzka 43).

Na terenie znajduje się parking, szatnie i natryski.

 W dniu biegu na Prusickim Rynku przy starcie będzie znajdował się Punkt Informacyjny Biegu

XI Postanowienia końcowe:

UWAGA ! W roku bieżącym nie pobieramy kaucji za CHIP-y. (odczepiane będą tuż za linią mety).

- bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

- biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych ,

- dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.

- organizator zabezpiecza przebieralnie dla zawodników, zimną wodę na mecie,

- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.

- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,

- o sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

 

                                                                ORGANIZATORZY BIEGU 

 DO POBRANIA:

- REGULAMIN

                  

 

Zadanie pod nazwą „IV BIEG TRZECH WIEŻ I BIEGI TOWARZYSZĄCE W MIEŚCIE TRZECH WIEŻ” zostało dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 3 tys. zł oraz ze środków Zarządu Powiatu Trzebnickiego w wysokości 2 tys. zł. Dofinansowanie na organizacje biegów pozyskało Stowarzyszenie Prusiczanin w partnerstwie z Gminą Prusice.