Patroni medialni:

RYWALIZACJA ENDOMONDO: Najwięcej km do V Biegu III Wież

Przemysław Burchacki | Piątek 22.05.2015 aktualizacja: 22.05.2015, 09:17
Wszystkich chętnych zapraszamy do zabawy na Endomondo! Celem jest zgromadzenie jak największej ilości kilometrów w dniach: 22 Maja - 24 Czerwca. Poniżej znajduje się regulamin. Serdecznie Zapraszamy!

I. Przedmiot konkursu

Zgromadzenie największej liczby kilometrów w rywalizacji na Endomondo: Najwięcej kilometrów do V Biegu III Wież

II. Organizatorzy i Sponsorzy nagród

1. Organizatorami Konkursu są:

Gmina Prusice, GOKiS Prusice, Prusickie Centrum Fitness

 

III. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które dokonały zapisu na V Bieg III Wież, uiściły w pełnej wysokości opłatę startową oraz ukończą V Bieg III Wież na 10 km.

2. Konkurs realizowany jest w aplikacji Endomondo. W konkursie brane będą pod uwagę wyłącznie treningi wykonane w ramach uczciwej rywalizacji tj. bez ręcznego wpisywania wyników tylko z pomiarem trasy za pomocą GPS. Konieczne jest udostępnianie statystyk z przeprowadzonych treningów (statystki muszą być przez cały okres trwania konkursu dostępne dla wszystkich). Obowiązują zasady Fair Play.

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym

regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowany do osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Uczestników niniejszego konkursu poza niniejszym regulaminem obowiązują również postanowienia regulaminu V Biegu III Wież dostępnego na stronie:

http://www.bieg.prusice.pl/regulamin-bieg-trzech-wiez.html

Dołączyć do rywalizacji można poprzez stronę endomondo  (link poniżej) wymagane jest założenie konta.

http://www.endomondo.com/challenges/22498107

 

IV. Terminarz

1. Rywalizacja na aplikacji Endomondo trwa od 22 maja do 24 Czerwca 2015 do godz. 23:59.

 

V. Nagrody

Nagrody w klasyfikacji kobiet i mężczyzn:

1 miejsce – karta podarunkowa do sklepu sportowego o wartości 150 zł

2 miejsce – karta podarunkowa do sklepu sportowego o wartości 100 zł

3 miejsce – karta podarunkowa do sklepu sportowego o wartości 50 zł

 

Nagrody zostaną wręczone po dekoracji najlepszych zawodników V Biegu III Wież (27 Czerwca ok godz. 18.30)

 

VI. Dodatkowe ustalenia dotyczące organizacji konkursu

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać mailowo na adres: fitness@prusice.pl

Biorąc udział w konkursie:

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy pn. V Bieg III Wież organizowanej w dniu 27.06.2015 r. przez Gminę Prusice, GOKiS Prusice, Prusickie Centrum Fitness, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późna. zm.) oraz na potrzeby związane z organizacją konkursu i wyłonienia Zwycięzców.