Patroni medialni:

V Bieg na Wieżę Ratusza 26 Czerwiec 2016 r. START 15:00

Przemysław Burchacki | Niedziela 19.06.2016 aktualizacja: 19.06.2016, 10:12
26 czerwca 2016 r. w Prusicach odbędzie się V Bieg na Wieżę Ratusza! Poniżej zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

REGULAMIN

V Bieg na Wieżę Ratusza – Prusice

Niedziela 26 czerwca 2016 r. START godz. 15.00

 

 

1. ORGANIZATOR:

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

 2. CEL:

- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu oraz wypoczynku.
- wyłonienie najlepszych biegaczy po schodach wieży ratusza.

- promocja miasta oraz przedstawienie walorów widoku na panoramę Miasta i Gminy Prusice

 3. TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się 26 czerwca 2016 r.godz. 15.00

START:  przy Ratuszu Urzędu Miasta i Gminy Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice

BIURO ZAWODÓW będzie mieściło się w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice

w godzinach: 13:00 – 14:30

Do pokonania są 142 schody (ok. 28 metrów wysokość wieży)

 4. UCZESTNICTWO:

- uczestnicy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz (dostępny w biurze zawodów) o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

- podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

- weryfikacja zawodników, wydawanie nr startowych  odbędzie się w Biurze Zawodów w dzień imprezy w godzinach 13:00 – 14:30.

- wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi.

- brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika. 

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia w dniu biegu w godzinach 13:00 – 14:30 w Biurze Zawodów, które będzie mieściło się w

Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach ul. Rynek 1, 55-110 Prusice.

Zapisać na V Bieg na Wieżę Ratusza można się tylko w dniu zawodów!

Wpisowe: 20 PLN płatne gotówką tylko w Biurze Zawodów w dniu 26.06.2015r.

 6. KLASYFIKACJE:

Prowadzona będzie klasyfikacja :

● generalna mężczyzn,

● generalna kobiet,

Zawodnicy startują pojedynczo na sygnał dźwiękowy i gest sędziego startowego.

Po ukończeniu biegu zawodnicy w grupach 5osobowych wracają na start.

Powroty od mety w dół, ze względów bezpieczeństwa będą omówione szczegółowo bezpośrednio przed startem na odprawie technicznej.

 7. NAGRODY:

60 pierwszych uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

Nagrody rzeczowe otrzymują zawodnicy w klasyfikacji generalnej:

Kobiety: MIEJSCA: I - III

Mężczyźni: MIEJSCA I - III

8. POSTANOWENIA KOŃCOWE: 

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego.

 

ORGANIZATORZY BIEGU

 

REGULAMIN