Patroni medialni:

V Bieg Trzech Wież już 27 czerwca 2015 roku. Zapisy i przygotowania czas zacząć!!!

Dorota Leń | Niedziela 01.03.2015 aktualizacja: 06.05.2015, 11:29
W sobotę 27 czerwca 2015 roku o godz. 16 w Prusicach odbędzie się V Bieg Trzech Wież. Impreza sportowa w latach ubiegłych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko biegaczy z powiatu trzebnickiego i województwa dolnośląskiego, ale również z całej Polski i zagranicy. W tym roku wszystkich zainteresowanych aktywnym trybem życia i bieganiem zachęcamy już dzisiaj do zapisywania się na V Bieg Trzech Wież.

Wiadomo, że bieganie to samo zdrowie o czym każdy sportowiec doskonale wie. I tym samym my zachęcamy bardzo serdecznie do uprawiania tej dyscypliny sportu, a także czynnego trenowania, a co za tym idzie do wystartowania w V Biegu Trzech Wież, który odbędzie się w ramach V Dni Prusic.

Na V Bieg Trzech Wież już można się zapisywać pod poniższym linkiem:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1512

 


REGULAMIN V Biegu III Wież

dystans 10 km, start godz. 16.00

Rynek w Prusicach

I Cele:

 • popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników,
 • promocja miasta i gminy Prusice,
 • integracja środowiska biegaczy,

 

II Organizatorzy:

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

Prusickie Centrum Fitness

 

III Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się 27 Czerwca 2015 r. o godz. 16:00 ulicami miasta Prusice o nawierzchni asfaltowej i brukowej.

Bieg na 10 km – 2 pętle po 5 km

- start i meta: Rynek, trasa: uliczkami Prusic przez Pietrowice Małe

trasa w wersji graficznej zostanie udostępniona w późniejszym terminie

 Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 1,5h.

IV Uczestnicy:

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

W biegu głównym występuje podział na dwie kategorie:

OPEN I-III: Mężczyźni                                                                           

OPEN I-III: Kobiety

oraz kategorie wiekowe

 

Mężczyźni I-III                                                                                  Kobiety I-III

M16: 16-19 lat                                                                                  K16: 16-19 lat

M20: 20-29 lat                                                                                   K20: 20-29 lat

M30: 30-39 lat                                                                                  K30: 30-39 lat

M40: 40-49 lat                                                                                  K40: 40-49 lat

M50: 50-59 lat                                                                                  K50: 50 i więcej lat

M60: 60-69 lat                                                                                 

M70: 70 i więcej lat                                                                          

 

Kategorie dodatkowe:

 • I-III Mężczyźni i Kobiety z Gminy Prusice
 • I-III Mężczyźni i Kobiety z Powiatu Trzebnickiego
 • I-III Klasyfikacja małżeństw biegaczy*:

*aby w kategorii małżeństw zostać sklasyfikowany, bieg musi ukończyć w regulaminowym czasie obu małżonków. Do obliczeń przyjmuje się sumaryczny czas uzyskany przez parę.

Zwycięzcy kategorii OPEN nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

Zwycięzcy w kategorii Powiat Trzebnicki nie otrzymują nagród w kategorii Gmina Prusice

V Warunki uczestnictwa:

- impreza ma charakter otwarty,

- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095

- uczestnik jest zobowiązany spełnić wymogi Organizatora od strony sportowej i medycznej

VI Strona sportowa:

 • nad poprawnością strony sportowej czuwa Organizator,
 • między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji,
 • rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora.

VII Strona medyczna:

Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje posiadanie aktualnych badań lekarskich. Kserokopię badania należy złożyć w sekretariacie zawodów. Osoby dorosłe mogą wystartować na własną odpowiedzialność wypełniając stosowny formularz w obecności sędziego po okazaniu dowodu osobistego.

VIII Nagrody:

Nagrody finansowe oraz rzeczowe za zajęcia I, II i III miejsca zarówno w kategorii OPEN kobiet i OPEN mężczyzn.

OPEN MĘŻCZYŹNI:                                                                     OPEN KOBIETY:

I MIEJSCE: 600 ZŁ                                                                        I MIEJSCE: 600

II MIEJSCE: 400 ZŁ                                                                     II MIEJSCE: 400

III MIEJSCE: 300 ZŁ                                                                    III MIEJSCE: 300

 

Statuetki oraz nagrody rzeczowe za miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej

Statuetki oraz nagrody finansowe za miejsca I-III Biegaczy i Biegaczek z Gminy Prusice i Powiatu Trzebnickiego oraz statuetki i nagrody rzeczowe w kategorii I-III Małżeństw.

 

GMINA PRUSICE, POWIAT TRZEBNICKI                  GMINA PRUSICE, POWIAT TRZEBNICKI

MĘŻCZYŹNI:                                                                    KOBIETY:

I MIEJSCE: 300 ZŁ                                                             I MIEJSCE: 300

II MIEJSCE: 200 ZŁ                                                          II MIEJSCE: 200

III MIEJSCE:100 ZŁ                                                         III MIEJSCE: 100

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji oraz okazanie dokumentu tożsamości.

IX Zgłoszenia i Opłaty:

Opłaty:

do 23 Czerwca 2015 opłata:                                                  30 zł

płatne w Prusickim Centrum Fitness, bądź przelewem na konto:

po 23 Czerwca będzie można już tylko się zapisać w dzień zawodów 27 Czerwca 2015 r. opłata startowa będzie wtedy wynosiła 80 zł (płatne w biurze zawodów)

 

OSOBY KTÓRE OPŁACĄ SWOJE UCZESTNICTWO DO 31 MAJA 2015 ROKU MAJĄ ZAGWARANTOWANY PEŁNY PAKIET STARTOWY!!! (PAKIET: KOSZULKA + NIESPODZIANKI)

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach                             

Jana Pawła II 7

55-110 Prusice

Nr Konta: 13 10205297 0000 1602 0175 7178

PKO BP SA Oddział 1 w Trzebnicy

W tytule wpisać: „Bieg III Wież  „IMIĘ I NAZWISKO I ROK URODZENIA”

Z opłaty zwolnione są osoby które minimum 3 razy uczestniczyły w III edycji „Prusice Biegają” oraz mieszkańcy Gminy Prusice

Zgłaszać należy się wypełniając formularz na stronie

 (wymagana wcześniejsza rejestracja):

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1512

 

Biuro biegu:

 Prusickie Centrum Fitness w Prusicach ,ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice  

email: fitness@prusice.pl tel. 509052335

Swoje uczestnictwo w biegu zawodnik powinien potwierdzić w dniu imprezy w godzinach od 10.00 do 15.00 w biurze zawodów (Prusickie Centrum Fitness w Prusicach ,ul. Żmigrodzka 43) w Zespole Szkół w Prusicach ( znajduje się parking, szatnie i natryski)

X Postanowienia końcowe:

 • limit zgłoszeń na V BIEG III WIEŻ wynosi 1000 osób, decydować będzie kolejność zgłoszeń z dokonaną opłatą startową w określonym  w regulaminie terminie.
 • pomiar czasu odbywać się będzie przy użyciu chipów elektronicznych ( które należy zwrócić po ukończeniu biegu )
 • bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 • biegiem kieruje Organizator, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych ,
 • dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.
 • organizator zabezpiecza przebieralnie, szatnie i natryski dla zawodników,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
 • organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
 • organizator zapewnia pakiet startowy (numer startowy, upominki od Burmistrza Miasta i Gminy Prusice)  okolicznościowy medal i posiłek regeneracyjny dla wszystkich zawodników którzy ukończą bieg
 • o sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

 

                                                                ORGANIZATORZY BIEGU

DO POBRANIA:

- REGULAMIN BIEGU