Patroni medialni:

VIII BIEG SAMORZĄDOWCÓW

Dorota Leń | Wtorek 27.05.2014 aktualizacja: 08.06.2014, 09:47
Jedną z imprez towarzyszących IV Biegowi Trzech Wież będzie VIII Bieg Samorządowców pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza, który odbędzie się w sobotę 21 czerwca 2014 roku o godz. 15.00 na trasie dla kobiet 1 km oraz dla mężczyzn 2 km.

REGULAMIN

VIII Biegu Samorządowców pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

Igora Bandrowicza

Prusice

Sobota 21 czerwca 2014 start godz. 15.00 

I. CEL

   1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród samorządowców  i parlamentarzystów RP

   2. Promocja Miasta i Gminy Prusice.

II. ORGANIZATORZY

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
  2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach
  3. Prusickie Centrum Fitness

 

III. TERMIN i MIEJSCE

   1. Bieg odbędzie się dnia 21.06.2014r (sobota)

   2. Start biegu: godz.15.00  (start i meta Rynek w Prusicach)

   3. Długość trasy: kobiety 1,0 km, mężczyźni 2,0 km  - nawierzchnia asfaltowo - brukowa

   4. Limit czasowy do pokonania trasy  0,5 h.

IV. UCZESTNICTWO

   1. Bieg jest organizowany dla samorządowców z terenu całej Polski

   2. Prawo do startu mają: przedstawiciele samorządów, wójtowie, burmistrzowie, starostowie i ich zastępcy, radni i parlamentarzyści RP, pracownicy urzędów oraz pracownicy jednostek organizacyjnych (przy weryfikacji obowiązuje dokument potwierdzający powyższe założenia).

V. ZGŁOSZENIA

   1. Zgłoszenia na stronie internetowej www.bieg.prusice.pl (zakładka bieg samorządowców) do piątku 20.06.2014 roku

   2. Dodatkowe zapisy prowadzone będą w dniu imprezy od godz. 12.00 - 14.00 w  biurze biegu, na kartach zgłoszeń wypełnianie zgłoszenia - konieczny dowód osobisty.

3. Biuro zawodów: Prusickie Centrum Fitness, ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice, email: bieg@prusice.pl, tel: 697 227 095 oraz 603 681 755

   4. Osoby do kontaktu:

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

Rynek 1, 55-110 Prusice

Kamil Leśniak k.lesniak@prusice.pl, tel. 71 312 62 24 wew.47, 697 227 095, fax: 713126229

Dorota Leń d.len@prusice.pl, tel. 71 312 62 24 wew.86, 603 681 755, fax: 713126229

VI. NAGRODY

   1. Zwycięzcy otrzymują statuetki Burmistrza Miasta i Gminy Prusice.

   2. Trzech pierwszych zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymuje nagrody rzeczowe.

  VII. SPRAWY FINANSOWE

   1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

   2. Pobyt i przyjazd zawodników na koszt własny

   3. Opłata startowa – 20 złotych

VIII. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów będzie czynne od 12.00 do 14.00 - Prusickie Centrum Fitness, ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice, email: bieg@prusice.pl, tel: 697 227 095 oraz 603 681 755

W Biurze Zawodów nastąpi weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów startowych.

   2. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

   3. Opłatę startową należy przekazać na konto GOKiS P-ce 67 9583 1019 0200 1078 2002 0001 lub w dniu biegu w biurze zawodów.

IX . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, przy ograniczonym ruchu ulicznym
  • Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
  • Organizator zapewnia chłodne napoje
  • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu jest zobowiązany do jego przestrzegania
  • Zastrzegamy sobie prawo zmian w regulaminie

ORGANIZATORZY BIEGU 

DO POBRANIA:

- REGULAMIN

                  

 

Zadanie pod nazwą „IV BIEG TRZECH WIEŻ I BIEGI TOWARZYSZĄCE W MIEŚCIE TRZECH WIEŻ” zostało dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 3 tys. zł oraz ze środków Zarządu Powiatu Trzebnickiego w wysokości 2 tys. zł. Dofinansowanie na organizacje biegów pozyskało Stowarzyszenie Prusiczanin w partnerstwie z Gminą Prusice.