Patroni medialni:

VIII etap „Prusice Biegają” już w niedzielę

Dorota Leń | Czwartek 28.08.2014 aktualizacja: 28.08.2014, 22:11
Już w najbliższą niedzielę 31 sierpnia 2014 roku o godz. 10 zapraszamy po raz ósmy do wspólnego biegania w ramach II edycji akcji „Prusice biegają”.

Regulamin II Edycji Akcji Prusice Biegają

dystans 5 km (10 km dla chętnych ), start godz. 10.00

I Cele:

  • popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników,
  • promocja miasta i gminy Prusice,
  • integracja środowiska biegaczy,

II Organizatorzy:

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice,

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach,

Prusickie Centrum Fitness

III Terminy i miejsce:

Biegi odbywać się będą w każdą ostatnią niedzielę miesiąca (oprócz miesiąca czerwca w grudniu zakończenie akcji III Biegiem w Poszukiwaniu Świętego Mikołaja) o godzinie 10.00  w Prusicach. Plan biegów wygląda następująco: 

 

26.01.2014
23.02.2014
30.03.2014
27.04.2014
25.05.2014
15.06.2014
27.07.2014
31.08.2014
28.09.2014
26.10.2014
30.11.2014

Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz godziny. Jednak poinformuje o tym co najmniej 7 dni przed Biegiem.

Biegi odbywać się będą ulicami miasta Prusice o nawierzchni asfaltowej, brukowej i polnej.
Bieg na 5 km - to jedna zmodyfikowana pętla Biegu Trzech Wież
Dla chętnych organizator przewiduje Bieg na 10 km (dwie pętle Biegu Trzech Wież)
- start i meta: ul. Żmigrodzka przy Prusickim Centrum Fitness, trasa: uliczkami Prusic

(mapka trasy w załączeniu)

 Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 1,5h.

IV Uczestnicy:

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

W biegu występuje podział na kategorie płciowe.

V Warunki uczestnictwa:

- impreza ma charakter otwarty,

- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095

- Wszystkich uczestników obowiązuje jednak legitymowanie się ważnymi badaniami

lekarskimi, w przypadku ich braku pisemnym oświadczeniem o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność, oświadczeniem rodziców w przypadku osób niepełnoletnich.

VI Strona sportowa:

nad poprawnością strony sportowej czuwa Sędzia Główny,

między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji,

rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora.

VII Punktacja :

Każdy uczestnik każdego z Biegów Akcji Prusice Biegają otrzymuje punkty za pokonanie trasy. Punkty zawodników sumują się po każdej kolejce Biegów

Każdego uczestnika obowiązuje pokonanie przynajmniej jednego okrążenia trasy biegu,  za zaliczenie drugiej pętli zawodnik otrzymuje dodatkowo bonus 5 pkt. Czas rozpoczęcia tego okrążenia i tempo jego pokonania są nieistotne.

Pierwsze okrążenie pokonywane jest na sygnał startera z pomiarem czasu oraz klasyfikacją.

Tutaj punktacja przedstawia się następująco:

1. – 20 pkt

2. – 15 pkt

3. – 13 pkt

4. – 12 pkt

5. – 11 pkt

6. - 10 pkt

7. – 9 pkt

8. – 8 pkt

9. – 7 pkt

10. – 6 pkt

11. – 5 pkt

12. – 4 pkt

13. – 3 pkt

14. – 2 pkt

15. – 1 pkt

 

Klasyfikacja generalna polega na dodawaniu punktów po każdym biegu.

Klasyfikacja końcowa obejmuje punktacje wszystkich biegów w roku.

VIII Nagrody :

Najlepsi w klasyfikacji końcowej kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody. Nagrody fundują organizatorzy i sponsorzy.

X Zgłoszenia:

W dniu Biegu w Biurze organizatora w godzinach 9.15-9.45.

Biuro organizatora: Prusickie Centrum Fitness ,ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice, (teren Zespołu Szkół w Prusicach) e-mail: fitness@prusice.pl oraz  gokis@prusice.pl  tel. 071 312-63-10,

W PCF dostępna będzie również szatnia oraz prysznice. 

XI Postanowienia końcowe:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
Biegiem kieruje organizator, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
Dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
O sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

 

                                                                                              ORGANIZATORZY BIEGU

 

REGULAMIN