Patroni medialni:

XX Ogólnopolski Bieg Grubasów

Dorota Leń | Piątek 05.06.2015 aktualizacja: 05.06.2015, 00:28
Kolejnym biegiem towarzyszącym V Biegowi Trzech Wież będzie XX Ogólnopolski Bieg Grubasów, który również odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2015 roku o godz. 14.30. Panie do przebiegnięcia będą miały 1 km, zaś mężczyźni 2 km. Zapraszamy do udziału.

REGULAMIN

XX Ogólnopolskiego Biegu Grubasów- Prusice

Sobota 27 czerwca 2015, start 14:30

1) CEL

- propagowanie zdrowego stylu życia i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego z punktu widzenia zdrowia,

- popularyzacja biegu jako najtańszej formy wypoczynku i rekreacji ruchowej,

- popularyzacja sportu - biegu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2) ORGANIZATORZY

- Burmistrz Miasta i Gminy Prusice,

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

- Prusickie Centrum Fitness

3) TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się dnia 27 czerwca 2015 roku (sobota) na terenie miejscowości Prusice, Powiat Trzebnicki, woj.  dolnośląskie.

Start uczestników biegów na dystansach 1000 m. ( kobiety )- i 2000 m. ( mężczyźni )  - godzina 14.30

4) TRASA

Start i meta obok Ratusza - ul. Rynek, ul. Wrocławska  (pętla 1 km)

UWAGA:

1)zawodniczki - kobiety biegną 1 pętle ul. Wrocławską,

2)zawodnicy - mężczyźni  biegną 2 pętle ul. Wrocławską,

3)trasa biegów: nawierzchnia asfaltowa. Nie zalecamy obuwia z kolcami.

5) UCZESTNICTWO

W biegu prawo startu mają wszyscy chętni posiadający dokument stwierdzający

tożsamość:

-         skończone 18 lat,

wskaźnik BMI ≥ 30

BMI = M : (W x W)

M – Masa ciała w kg

W – wzrost w m

6) BIURO ORGANIZACYJNE

Biuro biegu: Prusickie Centrum Fitness, ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice,

email: bieg@prusice.pl, tel: 71 740 00 58 oraz 603 681 755 

7) BIURO PRASOWE I OSOBY DO KONTAKTU:

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

Rynek 1, 55-110 Prusice

Dorota Leń d.len@prusice.pl, tel. 71 312 62 24 wew. 86, 603 681 755, fax: 713126229

9) ZGŁOSZENIA

1. Zapisy prowadzone będą w dniu imprezy od godz. 12.00 - 14.00

w  biurze organizacyjnym, na kartach zgłoszeń, wypełnianie zgłoszenia -  konieczny dowód osobisty.

2. Biuro zawodów: Prusickie Centrum Fitness, ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice,

email: bieg@prusice.pl, tel. 603 681 755

         Weryfikacja kart uczestnictwa odbędzie się w dniu imprezy do godz. 14.00

-  każdy kto spełni wymogi regulaminowe otrzyma numer startowy,

-  badania lekarskie i ważenie zawodników od godz. 12.00 - 14.00 w biurze organizacyjnym,

10) NAGRODY

  • Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymują statuetki,  dyplomy, nagrody rzeczowe.

11) FINANSOWANIE

1. Impreza zorganizowana jest ze środków Urzędu Miasta i Gminy Prusice oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach,

2.  Impreza jest sponsorowana przez instytucje, zakłady i osoby prywatne. Listę sponsorów podamy w oddzielnym komunikacie i na stosownym plakacie. Jednocześnie zapewniamy reklamę w mediach.

3. Organizator zapewnia chłodne napoje.

4. Koszt wyżywienia we własnym zakresie.

5. Koszt dojazdu, zakwaterowanie również we własnym zakresie.

6. Wpisowe uczestników biegu: 20 złotych, 

płatne w dniu biegu w biurze zawodów.

12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Protesty przyjmuje Sędzia Główny i organizator.

2.   Opiekę lekarską zapewnia organizator.

3.   Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione

4.   Nad prawidłowością przebiegu imprezy czuwa Sędzia Główny.

5.   Zawodnicy nie przestrzegający regulaminu oraz poleceń Sędziów zostaną zdyskwalifikowani.

6.    Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego

 

ORGANIZATORZY BIEGU

 

 


 

DO POBRANIA:

- REGULAMIN BIEGU